Cine suntem?

Asociatia ECOPOINT a fost infiintata la finalul anului 2009 din dorinta de a-si aduce o contributie importanta la protejarea mediului inconjurator si pentru a veni in ajutorul tuturor partenerilor sai, in calitate de organizatie colectiva de preluare si coordonare a responsabilitatilor privind realizarea obiectivelor anuale de colectare, reutilizare, reciclare si valorificare a deseurilor de echipamente electrice si electronice (DEEE).

ECOPOINT are ca obiectiv principal preluarea obligatiei de gestionare a deseurilor de echipamente electrice si electronice (DEEE) de la producatori/importatori in vederea indeplinirii obligatiilor acestora in ceea ce priveste colectarea, reciclarea/reutilizarea si valorificarea deseurilor de echipamente electrice si electronice (DEEE), urmarind, de asemenea, imbunatatirea performantelor privind mediul ale tuturor operatorilor implicati in ciclul de viata al echipamentelor electrice si electronice, precum producatori, distribuitori si nu in ultimul rand, consumatori.

Liniile strategice de actiune ale ECOPOINT sunt conturate pentru in conformitate cu cerintele europene de gestionare a deseurilor de echipamente electrice si electronice (DEEE) in contextul respectarii principiilor fundamentate prevazute in legislatia de mediu, respectiv:
– crearea unui sistem integrat eficient si transparent de gestionare a deseurilor de echipamente electrice si electronice prin promovarea unor solutii de colectare si tratare la nivel national;
– dezvoltarea unui parteneriat cu autoritatile administratiei publice locale pentru reducerea cantitatii de deseuri de echipamente electrice si electronice eliminate ca deseuri municipale nesortate pentru atingerea tintelor de colectare selectiva;
– respectarea termenelor si tintelor de valorificare, reutilizare si reciclare a deseurilor de echipamente electrice si electronice stabilite prin Strategia Nationala de Gestionare a Deseurilor (SNGD), prin Planul National de Gestionare a Deseurilor (PNGD), precum si prin Planul de Implementare a Directivei cu privire la deseurile de echipamente electrice si electronice;
– tratarea echidistanta a partenerilor contractuali;
– colectarea si tratarea fara discriminare a tuturor tipurilor de deseuri de echipamente electrice si electronice, indiferent de cantitatile propuse spre contractare de catre agentii economici;
– initierea proiectelor de cercetare si a studiilor in domeniul colectarii, transportului, depozitarii, evaluarii si tratarii deseurilor si publicarea rezultatelor acestora;
– derularea de programe educationale si de informare/constientizare a beneficiilor colectarii selective a deseurilor de echipamente electrice si electronice;
– cooperarea cu alte organizatii similare, fie ca este vorba despre asociatii sau societati comerciale;
– colaborarea in vederea punerii in aplicare a scopurilor cu orice entitate non-profit, institutie, organizatie sau cu orice alta persoana fizica sau juridica, pentru indeplinirea scopurilor asociatiei.