Cunosti legislatia?

Denumire Nr. Data Publicarii Denumire
Directiva U.E. 2002/96/CE 27.ian.03 DIRECTIVA PARLAMENTULUI EUROPEAN Ş I A CONSILIULUI 2002/96/CE din 27 ianuarie 2003 privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice (DEEE)
OM 901 30.sep.05 Ordinul 901/2005 al Ministrului Mediului si Gospodaririi Apelor privind aprobarea măsurilor specifice pentru colectarea deşeurilor de echipamente electrice şi electronice care prezintă riscuri prin contaminare pentru securitatea şi sănătatea personalului din punctele de colectare
OM 1223/715 29.nov.05 ORDIN Nr. 1223/715 din 29 noiembrie 2005 privind procedura de înregistrare a producatorilor, modul de evidenta si raportare a datelor privind echipamentele electrice si electronice si deseurile de echipamente electrice si electronice
OM 2 29.nov.05 Ordinul comun 1225/721 din 2005 al Ministrului Mediului şi Gospodăririi Apelor şi Ministrului Economiei şi Comerţului privind aprobarea Procedurii şi criteriilor de evaluare şi autorizare a organizaţiilor colective în vederea preluării responsabilităţii privind realizarea obiectivelor anuale de colectare, reutilizare, reciclare şi valorificare a deşeurilor de echipamente electrice şi electronice, modificat si completat prin Ordinul comun nr. 910/1704 din 2007 al Ministrului Mediului şi Dezvoltării Durabile şi Ministrului Economiei şi Finanţelor
OM 556/435/191 31.dec.06 Ordinul comun 556/435/191 din 2006 al Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor, Ministerului Economiei şi Comerţului şi Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor privind marcajul specific aplicat echipamentelor electrice şi electronice introduse pe piaţă după data de 31 decembrie 2006
OM 890 16.iun.09 Ordin 890/2009 pentru modificarea unor acte normative care instituie tarife în domeniul protecţiei mediului
OM 1441 31.mai.11 OM 1441/2011 privind stabilirea metodologiei de constituire şi gestionare a garanţiei financiare pentru producătorii de echipamente electrice şi electronice.
OM 2264 11.oct.11 Ordinul nr. 2264/2011 privind aprobarea metodologiei de calcul a ratei anuale de colectare selectiva a deseurilor de echipamente electrice si electronice
Directiva U.E. 2012/19/UE 04.iul.12 DIRECTIVA 2012/19/UE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI din 4 iulie 2012 privind deșeurile de echipamente electrice și electronice (DEEE)
OM 968 25.mai.14 OM 717/25.04.2013 pentru modificarea prevederilor art.2 din Ordinul ministrului mediului si gospodaririi apelor nr. 66/2005 privind constituirea Comisiei de evaluare si autorizare a organizatiilor colective in vederea preluariii responsabilitatii privind realizarea obiectivelor anuale de colectare, reutilizare, reciclare si valorlficare a deseurilor de echipamente electrice si electronice
HG 5 2.aprilie.15 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ Nr. 5 din 2 aprilie 2015 privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice
Informaţii privind gestionarea deşeurilor de echipamente electrice şi electronice (DEEE)
Informatii privind inregistrarea producătorilor de EEE conform ordinului 1223/715/2005 privind procedura de înregistrare a producătorilor, modul de evidenţă şi raportare a datelor privind echipamentele electrice/electronice
Informatii achitare tarife DEEE
OUG 196 22.decembrie.05 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ Nr. 196 din 22 decembrie 2005 actualizata, in vigoare din 4 ianuarie 2017