Cunosti legislatia?

Denumire Nr. Data Publicarii Denumire
OUG 39 30.iuni.16 Ordonanța de urgență nr. 39/2016 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu
OM 901 30.sep.05 Ordinul 901/2005 al Ministrului Mediului si Gospodaririi Apelor privind aprobarea măsurilor specifice pentru colectarea deşeurilor de echipamente electrice şi electronice care prezintă riscuri prin contaminare pentru securitatea şi sănătatea personalului din punctele de colectare
OM 269/2019 10.mar.19 ORDIN Nr. 269/2019 din 20 martie 2019 privind aprobarea Procedurii pentru stabilirea înregistrării, raportării, frecvenţei de raportare către Registrul naţional al producătorilor, precum şi a modului de evidenţă şi de raportare a informaţiilor prevăzute la art. 9 alin. (4) şi la art. 27 alin. (6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 5/2015 privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice
OM 1494 20.iul.16  Ordin nr. 1494/846/2016 din 20 iulie 2016 pentru aprobarea procedurii şi criteriilor de acordare a licenţei de operare, revizuire, vizare anuală şi anulare a licenţei de operare a organizaţiilor colective şi de aprobare a planului de operare pentru producătorii care îşi îndeplinesc în mod individual obligaţiile, acordarea licenţei reprezentanţilor autorizaţi, precum şi componenţa şi atribuţiile comisiei de autorizare, pentru gestionarea deşeurilor de echipamente electrice şi electronice
OM 556/435/191 31.dec.06 Ordinul comun 556/435/191 din 2006 al Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor, Ministerului Economiei şi Comerţului şi Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor privind marcajul specific aplicat echipamentelor electrice şi electronice introduse pe piaţă după data de 31 decembrie 2006
OM 890 16.iun.09 Ordin 890/2009 pentru modificarea unor acte normative care instituie tarife în domeniul protecţiei mediului
OM 1441 31.mai.11 OM 1441/2011 privind stabilirea metodologiei de constituire şi gestionare a garanţiei financiare pentru producătorii de echipamente electrice şi electronice.
OM 2264 11.oct.11 Ordinul nr. 2264/2011 privind aprobarea metodologiei de calcul a ratei anuale de colectare selectiva a deseurilor de echipamente electrice si electronice
Directiva U.E. 2012/19/UE 04.iul.12 DIRECTIVA 2012/19/UE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI din 4 iulie 2012 privind deșeurile de echipamente electrice și electronice (DEEE)
OM 968 25.mai.14 OM 717/25.04.2013 pentru modificarea prevederilor art.2 din Ordinul ministrului mediului si gospodaririi apelor nr. 66/2005 privind constituirea Comisiei de evaluare si autorizare a organizatiilor colective in vederea preluariii responsabilitatii privind realizarea obiectivelor anuale de colectare, reutilizare, reciclare si valorlficare a deseurilor de echipamente electrice si electronice
OUG 5 2.aprilie.15 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ Nr. 5 din 2 aprilie 2015 privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice
Informaţii privind gestionarea deşeurilor de echipamente electrice şi electronice (DEEE)
OM 1503 28.dec.17 Ordinul Ministerului Mediului nr. 1503/2017 – modificarea şi completarea Ordinului ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 578/2006 pentru aprobarea Metodologiei de calcul al contribuţiilor şi taxelor datorate la Fondul pentru mediu
Informatii achitare tarife DEEE
OUG 196 22.decembrie.05 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ Nr. 196 din 22 decembrie 2005 actualizata, in vigoare din 4 ianuarie 2017