Responsabilitati

Responsabilitatile producatorilor si importatorilor se pot realiza:

  • Direct prin depunerea la ANPM a documentatie necesare (Plan Opertional) in vederea obtinerii licentiei de colectare, tratare si reciclare a deseurilor de echipamente  electrice si electronice (DEEE)
  • Prin transferul acestor responsabilitati catre ECOPOINT in baza unui contract avizat si verificat de ANPM

Responsabilitatile producatorilor si importatorilor:

In conformitate cu legislatia in vigoare producatorii si importatorii care introduc pe piata nationala echipamente  electrice si electronice (DEEE) trebuie sa indeplineasca urmatoarele responsabilitati:

–      sa depuna la Agentia Nationala pentru Protectia Mediului (ANPM) documentatia necesara in vederea obtinerii numarului unic in registrul producatorilor de echipamente  electrice si electronice (EEE);

–      sa dezvolte si sa implementeze sisteme de colectare a deseurilor de echipamente  electrice si electronice (DEEE);

–      sa finanteze in totalitate costurile de colectare si reciclare deseurilor de echipamente  electrice si electronice (DEEE);

–      sa dispuna de o evidenta a echipamente  electrice si electronice (EEE) puse pe piata si a celor colectate si sa intocmeasca raportari anuale catre ANPM conform documentatiei in vigoare;

–      sa informeze consumatorii privind colectarea selectiva a deseurilor de echipamente  electrice si electronice (DEEE).

Responsabilitatile ECOPOINT:

Asociatia   ECOPOINT este o  organizatie neguvernamentala  cu  scop  declarat nonprofit  ai   carei  afiliati  sunt   societati  comerciale  care   activeaza  pe   piata echipamente lor electrice si electronice (EEE) si care  are  drept scop protectia mediului inconjurator prin preluarea responsabilitatilor ce revin acestora, actionand in numele lor pentru  realizarea obiectivelor anuale  de  colectare, reciclare a deseurilor de echipamente  electrice si electronice (DEEE).

Pentru  a îndeplini  obiectivele privind  mediul,  ECOPOINT și-a propus înca de la început  sa asigure un  nivel  ridicat  de colectare și reciclare a deseurilor de echipamente  electrice si electronice (DEEE), și sa sprijine îmbunatațirea performanței privind  mediul  a tuturor  operatorilor  implicați   în        ciclul   de   viața   al echipamente lor electrice si electronice (EEE), de exemplu producatorii, distribuitorii și utilizatorii finali, în special operatorii implicați direct  în tratarea și reciclarea de deseurilor de echipamente  electrice si electronice (DEEE) cu care aceasta se afla sub contract.

Potrivit Licentei de Operare eliberata de Ministerul Mediului si Padurilor și a legislației naționale specifice, ECOPOINT se obliga sa desfasoare activitați pentru respectarea obligațiilor și obiectivelor asumate:

–       promovarea celor mai eficiente activitați  de  colectare si  tratare la  nivel  naţional  pentru  a asigura crearea unui sistem integrat, eficient  si transparent de  gestionare a deseurilor de echipamente  electrice si electronice (DEEE);

–       realizarea pentru și în numele producatorilor de baterii și acumulatori portabili a ratelor  de colectare a deseurilor de echipamente  electrice si electronice (DEEE) stabilite de legislația specifica;

–       asigurarea  finananțarii,  pentru și ȋn numele producatorilor de echipamente  electrice si electronice (EEE) sau  a reprezentanților  autorizați ai acestora, a tuturor  costurilor care decurg din colectarea, tratarea  si reciclarea tuturor deseurilor de echipamente  electrice si electronice (DEEE) pentru care a preluat responsabilitatea;

–       sa fie deschisa si echidistanta faţa de toţi partenerii contractuali;

–       informarea utilizatorilor finali de  baterii  și  acumulatori privind sistemele disponibile de colectare și  de  reciclare a deșeurilor de  baterii  și  acumulatori.

ECOPOINT efectueaza în numele și pentru toti afiliatii sai toate raportarile potrivit legii, catre Agenţia Naţionala pentru Protecţia Mediului.