Despre strategia Eco-Point

Liniile strategice de actiune ale Asociatia EcoPoint sunt conturate pentru conformarea cu cerintele europene de gestionare a deseurilor de echipamente electrice si electronice (DEEE) in contextul respectarii principiilor fundamentate prevazute in legislatia de mediu, respectiv:
– crearea unui sistem integrat eficient si transparent de gestionare a deseurilor de echipamente electrice si electronice prin promovarea unor solutii de colectare si tratare la nivel national;
– dezvoltarea unui parteneriat cu autoritatile administratiei publice locale pentru reducerea cantitatii de deseuri de echipamente electrice si electronice eliminate ca deseuri municipale nesortate pentru atingerea tintelor de colectare selectiva;
– respectarea termenelor si tintelor de valorificare, reutilizare si reciclare a deseurilor de echipamente electrice si electronice stabilite prin Strategia Nationala de Gestionare a Deseurilor (SNGD), prin Planul National de Gestionare a Deseurilor (PNGD), precum si prin Planul de Implementare a Directivei cu privire la deseurile de echipamente electrice si electronice;
– tratarea echidistanta a partenerilor contractuali;
colectarea si tratarea fara discriminare a tuturor tipurilor de deseuri de echipamente electrice si electronice, indiferent de cantitatile propuse spre contractare de catre agentii economici;
– initierea proiectelor de cercetare si a studiilor in domeniul colectarii, transportului, depozitarii, evaluarii si tratarii deseurilor si publicarea rezultatelor acestora;
– derularea de programe educationale si de informare/constientizare a beneficiilor colectarii selective a deseurilor de echipamente electrice si electronice;
– cooperarea cu alte organizatii similare, fie ca este vorba despre asociatii sau societati comerciale;
– colaborarea in vederea punerii in aplicare a scopurilor cu orice entitate non-profit, institutie, organizatie sau cu orice alta persoana fizica sau juridica, pentru indeplinirea scopurilor asociatiei.